BOUWSTEEN 8 - PASSENDE ONDERSTEUNING, ZORG EN STRAF

Voor herhaling vatbaar

Gezamenlijke training GGZ Noord-Holland-Noord en Basisteam politie Alkmaar

“Het was fijn om door middel van onderlinge discussies, vragen en het poneren van stellingen, in alle rust en vanuit alle perspectieven elkaars rollen en bevoegdheden te kunnen bespreken, zonder dat er sprake was van hectiek en emoties.”

Ook het Noordhollands Dagblad schreef een artikel over de gezamenlijke training van de GGZ en politie. Klik op onderstaande knop om het artikel te lezen. Let op: dit betreft een premium artikel dat alleen kan worden gelezen met een abonnement.

Hoewel het niet de bedoeling is dat de politie een rol speelt bij behandeling in een GGZ-instelling, kan het in de praktijk soms niet anders. Bij geweldsincidenten bij behandelsituaties, thuis of in een instelling, is ondersteuning door de politie soms noodzaak. Als het GGZ-medewerkers ondanks interne opschaling niet lukt om de situatie onder controle te krijgen, kan politieassistentie worden gevraagd.

De laatste jaren lijkt het geweld tegen zorgverleners en patiënten toe te nemen. Jan Willem Schippers, themahouder OGGZ bij het basisteam Alkmaar vertelt: ‘Binnen ons werkgebied hebben we twee grote GGZ-instellingen (Parnassia Groep en GGZ Noord-Holland-Noord) waardoor we veel te maken hebben met GGZ-problematiek. De afgelopen jaren constateerde ik dat bij de afhandeling van deze incidenten zowel bij politie als bij GGZ veel onduidelijkheid bestaat over wie nu waar verantwoordelijk voor is. Hierdoor ontstond regelmatig discussie in de uitvoering. Vanuit de politie werd er voor verantwoordelijkheid gewezen naar voor de GGZ en vice versa.’ Voor Jan Willem reden om hier iets aan te doen. Samen met Tom Stobbe (Manager Crisisdienst en Ziekenhuispsychiatrie GGZ NHN) zette hij daarom een gezamenlijke training voor GGZ-medewerkers en collega’s van het basisteam op. Doel: meer duidelijkheid over de rol en bevoegdheden van zowel de GGZ als de politie en hierdoor een betere samenwerking.

Discussies

Jan Willem: "Met de training wilden we bereiken dat wachtcommandanten, operationeel leidinggevenden en GGZ-medewerkers uit de instellingen en van de Crisisdienst beter op de hoogte zijn van eigen taken en verantwoordelijkheden en die van de netwerkpartner. Zodat bij de uitvoering minder vaak discussie ontstaat."

Wederzijds begrip

Monique Baars, sociaal psychiatrisch verpleegkundige, bevestigt dat dit goed is gelukt : ‘Het was voor iedereen verhelderend om te horen dat we eigenlijk tegen dezelfde beperkingen aanlopen. Zo mag je binnen de GGZ alleen iemand gedwongen opnemen als voldaan is aan bepaalde criteria. En de politie mag alleen personen aanhouden en insluiten als er een strafbaar feit is gepleegd (of verdenking ervan). Door aan de hand van praktijkvoorbeelden met elkaar in gesprek te gaan ontstond veel wederzijds begrip’.

Stephanie de Weijer, Operationeel Expert, heeft de training gevolgd en is zeer enthousiast. Zij vertelt: ‘Het heeft de deelnemers veel duidelijkheid gegeven over de verwachtingen en (on)mogelijkheden van beide organisaties. Het was fijn om door middel van onderlinge discussies, vragen en het poneren van stellingen, in alle rust en vanuit alle perspectieven elkaars rollen en bevoegdheden te kunnen bespreken, zonder dat er sprake was van hectiek en emoties. Na deze bijeenkomst zie ik vooral het belang van communicatie. Aan mijn collega’s zou ik dan ook mee willen geven: blijf met elkaar in verbinding door goede communicatie. Praat met elkaar in plaats van over elkaar. Stel (verdiepings-) vragen voordat je een oordeel velt. Blijf nieuwsgierig naar waarom iets niet mogelijk is en dan kan het zomaar zijn dat irritatie en boosheid plaats maakt voor begrip.’