BOUWSTEEN 3 - VROEGTIJDIGE SIGNALERING

BOUWSTEEN 4 - MELDING

Webinar: de rol van de GGD in de Wvggz

Per 1 januari 2020 voert GGD Hollands Noorden taken voor de gemeenten uit in het kader van de Wet verplichte GGZ (Wvggz). Een nieuwe wet die verplichte zorg voor mensen met een psychische aandoening regelt.

Inmiddels voeren de teams Vangnet en Advies (V&A) van de GGD zo’n anderhalf jaar de nieuwe taken uit. Zij beheren het meldpunt Wvggz voor de gemeenten en doen verkennende onderzoeken om te beoordelen of verplichte zorg met door middel van een zorgmachtiging (voorheen de rechterlijke machtiging) nodig kan zijn.

In die tijd heeft de GGD gemerkt dat er nog veel onduidelijkheid bestaat over de wet en wanneer deze ingezet kan worden. Incidenten in de maatschappij geven van tijd tot tijd aanleiding tot discussie, iemand met een psychische stoornis doet zichzelf of iemand anders kwaad. De vraag rijst: had dit voorkomen kunnen worden? De rol van de GGD komt hierbij ook ter sprake, wat had de GGD kunnen betekenen met de nieuwe Wggz als middel?

Vanuit de media en het veiligheidsperspectief bestaat vooral vraag om gevaarlijke overlast situaties te voorkomen. De mogelijkheden hiervoor vanuit de nieuwe wet zijn echter zeer beperkt. De wet is zelfs tot stand gekomen om verplichte zorg en met name opname in een instelling zoveel mogelijk te voorkomen. Er moest meer ruimte komen voor ambulante verplichte zorg bijvoorbeeld en alleen als het echt niet anders kan.

Mensen (familie/naasten/derden) moeten hun vermoedens over iemand waarover zij zich zorgen maken kunnen delen met de gemeenten. In dat geval doet de GGD een onderzoek waarbij wordt gekeken of er sprake is van gevaar, van psychische problematiek en of er geen enkele andere oplossing meer mogelijk is dan verplichte zorg. Zeer strikte voorwaarden dus.

Uit vragen vanuit partners, inwoners en gemeenten bleek echter dat, ondanks voorlichting in 2019, niet altijd duidelijk was wat de wet nou precies inhoudt, wanneer deze van toepassing is en welke rol de GGD hier dan in speelt. Om onze partners te informeren heeft de GGD daarom op 17 juni een webinar georganiseerd. De eerste doelgroep voor deze voorlichting waren medewerkers van de (sociale) wijkteams en gebiedsteams van de gemeenten.

Tijdens het webinar werd ingegaan op de historie en aanleiding van de wet, de intentie van de wet en welke mogelijkheden deze biedt. Daarnaast werden verwachtingen van de wet onder verschillende partijen uitgelicht en uitgelegd wat in de praktijk de daadwerkelijke resultaten en mogelijkheden zijn. Tot slot werden de deelnemers geïnformeerd over hun rol en de samenwerking met de teams V&A. Aan het webinar deden ongeveer 45 professionals mee.

Op basis van vragen die de GGD de komende maanden ontvangt wordt beoordeeld of mogelijk nog nieuwe webinars georganiseerd worden voor andere doelgroepen. Daarnaast wordt dit jaar een (online) bijeenkomst georganiseerd om de beleidsadviseurs van de gemeenten verder te informeren en op de hoogte te brengen van de resultaten en bevindingen met de nieuwe wet en taken.

Vragen over de Wvggz kunnen gesteld worden door een e-mail te sturen naar Sabina Post: spost@ggdhn.nl