Kennismaken tijdens themabijeenkomst in Heiloo

“Samenwerken is een feestje”

Hoeveel procent van de crisisdienst-meldingen bij GGZ NHN komt van de politie? Wanneer assisteert de politie ggz of ambulance? Alleen al deze praktische vragen leidden tot goede discussies en gesprekken tijdens de bijeenkomst ‘Samen op in zorg en veiligheid’ op 16 juni. Ruim 120 professionals van politie, GGZ NHN en Zorg- en Veiligheidshuis Noord-Holland Noord maakten kennis met elkaar bij deze themabijeenkomst in Heiloo.

De bijeenkomst werd georganiseerd door de politie, GGZ NHN en Zorg- en Veiligheidshuis Noord-Holland Noord. Na de opening door GGZ NHN-bestuurder Elsbeth de Ruijter en Zorg- en Veiligheidshuis NHN-voorzitter Anton Wildöer was het woord aan ervaringsdeskundigen Danilo Janga en Maaike van der Werff. Hun advies, aan de hand van hun eigen ervaringen: maak echt contact met de persoon tegenover je, luister oprecht en wees transparant. Dat schept vertrouwen. Al is dat niet altijd makkelijk als iemand in de war is.

Na de verkennende quiz ging Hans Sijpen van de politie in op situaties waarin politie en ggz elkaar tegenkomen. Welke wetten zijn er, wie heeft welke bevoegdheden en wat zijn de verwachtingen? De praktijk is vaak complex. Hans gaf aan dat het voor beide partijen belangrijk is om duidelijk te blijven over wat je wel en wat je niet kunt doen. Soms blijkt een ongebruikelijke aanpak effectief; vertrouw daarbij op de expertise van de ander. De wekelijkse casus-overleggen tussen de partijen zijn een goed platform om de samenwerking te verbeteren.

Bauke Koekkoek kent als Lector Onbegrepen gedrag en samenleving én crisisdienstverpleegkundige de theorie en de praktijk. Je inleven in elkaars professionele doelen en de andere partij eens in een andere setting spreken kan al wonderen doen. Hij vond het goed om te zien hoe er in regio Noord-Holland-Noord al wordt samengewerkt tussen de politie, ggz en andere organisaties. Met zijn oproep tot een stoelendans motiveerde hij het onderlinge gesprek en het uitwisselen van contactgegevens tussen de aanwezigen. Direct steeg een druk geroezemoes op.

De concrete casussen in de leertafel onder leiding van Helma Ruder van het Zorg- en Veiligheidshuis lieten duidelijk de verschillende perspectieven zien van burger, politie, ggz crisisdienst-medewerker en psychiater. Tim Groenewegen vatte in zijn wrap-up de ochtend goed samen. Al met al een ontzettend geslaagde bijeenkomst. De vele opgedane inzichten en contacten gaan zeker bijdragen aan betere samenwerking in zorg en veiligheid in onze regio. Of zoals crisisdienst-manager Tom Stobbe mooi zegt: “Samenwerken is een feestje”.